Elektrodispečink

Dopravní podnik města Olomouce

Řídicí a monitorovací systém měníren tramvajové dopravy, ovládání zařízení PTZ a vytápění výhybek. Redundantní systém s plně zálohovanou datovou komunikací WAN/GSM LTE. Řídicí systém QuickControl, PLC SAIA PCD3 a TECOMAT.

Centrální velín strojovny

TAMEH Czech

Monitorování a ovládání strojovny zpracovávající 1000 tun páry 512 °C, 9,5 MPa za hodinu. Celkem je provozováno 5 protitlakých turbogenerátorů a 5 turbokodmychadel, 3 turbokompresory a 4 turbogenerátory.

Integrovaný velín kotelny

TAMEH Czech

Projekce a realizace sloučeného velínu pro monitorování a ovládání technologií šesti kotlů včetně přípravy uhelného prášku a dalších souvisejících provozů a technologií.

Oprava turbokompresoru

TAMEH Czech

Projekt nového řešení MaR pro TD2, nový SW pro SAIA PCD3, náhrada původní hydraulické regulace, náhrada APR. Zprovoznění a odzkoušení na místě.

Zákotlí kotle K14

TAMEH Czech

Projekce a realizace systémů zákotlí včetně SW prací (napájecí čerpadla, vzduchové kompresory, čpavkové hospodářství, chladící voda, distribuce páry, havarijní systém výskytu plynu) pro kotel s výkonem 320 t páry/h s teplotou 512 °C.

Centrální energetický dispečink

ArcelorMittal Ostrava

Dispečink řešen systémem QuickControl 3 s hot-standby zálohovanými servery, 4 klientská pracoviště. Komunikace s PLC SAIA a systémem TELEGYR.

Ovládání vodní elektrárny

SNEL - DR Kongo

Rehabilitace řídicího systému vodních turbín (2x10 MW). 2 PLC SAIA PCD3, 2 dotykové panely QuickControl, vazba na regulátory rychlosti a buzení generátoru.

Linka kalibrace průtokoměrů

Teplárna Brno a Plzeň

Ovládání měřící linky včetně tvorby zkušebních protokolů ve formátu PDF.

Komunikace s váhou METTLER TOLEDO po sériové lince.