simatic

TAMEH Czech

Projekce a realizace systémů zákotlí včetně SW prací (napájecí čerpadla, vzduchové kompresory, čpavkové hospodářství, chladící voda, distribuce páry, havarijní systém výskytu plynu) pro kotel s výkonem 320 t páry/h s teplotou 512 °C.

Realizační projekt MaR zauhlování včetně realizace řídicího systému PLC, migrace stávajícího PLC na novou generaci HW a SW doplnění velínu pro zauhlování s vazbou na nadřazený systém.