Kumunikace s jednotkou signalizace tlaků

IKEM Praha

Implementace knihovny do PLC SAIA pro zajištění přenosu měření a alarmových stavů po lince RS 485 z jednotky monitoringu medicinálních plynů.