strojovna

TAMEH Czech

Monitorování a ovládání strojovny zpracovávající 1000 tun páry 512 °C, 9,5 MPa za hodinu. Celkem je provozováno 5 protitlakých turbogenerátorů a 5 turbokodmychadel, 3 turbokompresory a 4 turbogenerátory.

Řídicí systém QuickControl 4, plně redundantní serverová část. 3400 trendovaných hodnot, 45 přímo připojených řídicích stanic SAIA, SIMATIC a dalších typů, 25 klientských pracovišť.

Monitorování ekonomických parametrů a poruchových stavů ve výrobě přes platformu QIP jako bránu do podnikové sítě. Živá provozní data integrována se systémem operativního řízení a organizační agendou provozu a údržby.

Image