Současným trendem aplikační integrace v heterogenním podnikovém prostředí jsou webové informační portály, které poskytují služby a informace pro širokou paletu uživatelů od odborných provozních a servisních pracovníků přes řídicí pracovníky a management až po běžné uživatele. Každý portál je přizpůsoben podle přání a požadavků zákazníka, a může integrovat a zprostředkovávat přístup a řízení jednotlivých činností:

Image

Přínosy této technologie prostupují napříč společností:

 • široce dostupný monitoring systémů ICT/MaR
 • signalizace poruch propojená s opravnými pracemi
 • provázání s řízením oprav a navazujících servisních úkonů
 • řízení provozních procesů a prací
 • management pravidelných servisních a revizních činností
 • propojení technologií s provozní dokumentací
 • prostorové a geolokační informace provázané s technologiemi pro servis
 • průběžný energetický management

Zřízením informačního portálů dochází k naplňování potřeb digitalizace výroby moderním a progresivním způsobem, což přináší:

 • zvýšení kvality organizace a bezpečnosti práce
 • zlepšení spolehlivosti výrobních procesů
 • snížení nákladů na údržbu IS/ICT/MaR
 • zlepšení koordinace uvnitř organizace
 • snížení nákladů díky průběžnému energetickému managementu
 • efektivní koordinaci dodavatelů a servisních složek či organizací

S pomocí naší integrační platformy zvládáme integraci rozličných technologií (SCADA/DCS, PLC, kamerové systémy, VPN, VoIP, IP paging,...) do jednoho konzistentního celku uzpůsobeného široké škále klientských pracovišť od pracovních stanic přes tablety až po mobilní telefony.