Image
code network wiring

Vytváříme software a integrujeme již od roku 1995 známe MS-DOS, Windows 3.11, OS/2 a také aktuální Linux a Windows. Umíme C/C++, Javascript, PHP, Perl, SQL a jiné jazyky a nástroje. Digitalizace je pro nás synonymem nejen s aplikační integrací, ale i jednoduchým zakázkovým řešením.

Při integracích vytváříme opakovaně použitelné prvky, díky kterým dosahujeme stabilních a udržitelných výsledků.

Navrhujeme a projektujeme řídicí systémy pro měření a regulace, optické, metalické i rádiové datové sítě a přenosové systémy, systémy sběru dat a informační systémy s přesahem do elektroinstalace, osvětlení i ochrany před bleskem. Projektujeme moderně a kreativně s produkty Autodesk a EPLAN.

Umíme řídit nejen parní turbogenerátory, vodní turbíny, čistírny odpadních vod ale měřící linky, vzduchotechniky a vytápění budov. Nejen v průmyslu dokážeme měřit, řídit, propojovat a integrovat fyzikální veličiny, řídicí systémy i kamerové a VoIP systémy. Dobře umíme pracovat s SCADA/HMI Promotic, InTouch i QuickControl a PLC/DCS WAGO, SIMATIC a SAIA. Umíme vyprojektovat, dodat, naprogramovat, oživit a take zprovoznit a rekonstruovat.

Díky letitým zkušenostem s řídicími systémy SAIA / Saia Burgess Electronics / Saia Burgess Controls / SBC Honeywell nabízíme komplexní servis aplikací s řídicími systémy PCD1/2/3/4/6.