dispečink

ArcelorMittal Ostrava

Dispečink řešen systémem QuickControl 3 s hot-standby zálohovanými servery, 4 klientská pracoviště. Komunikace s PLC SAIA a systémem TELEGYR.