velin

TAMEH Czech

Projekce a realizace sloučeného velínu pro monitorování a ovládání technologií šesti kotlů včetně přípravy uhelného prášku a dalších souvisejících provozů a technologií.

Celkové parametry kotelny o 6 kotlích: 1000 t páry/hod, 512 °C, 9,5 MPa, palivo: uhelný prášek, zemní plyn, koksový plyn a vysokopecní plyn.

Image

Velín je tvořen šesti dvojitými řídicími pracovišti s možností migrace ovládání technologie jednotlivých kotlů po těchto pracovištích včetně směrování telefonních spojů dle aktuálních oprávnění.

Řešení systémem QuickControl v clusterovém režimu s dvojitými vícenásobně redundantními datovými sítěmi, 14 klientských PC, 4 velkoplošná zobrazení. V jednotném systému jsou integrovány subsystémy řízení jednotlivých kotlů, monitorování přítomnosti CO v prostorách kotelny, systém měření EMISÍ, kamerový dohled na technologii, ovládání IP telefonní ústředny a IP Pagingu.

Živá provozní data integrována se systémem operativního řízení a organizační agendou provozu a údržby.