panel

SNEL - DR Kongo

Rehabilitace řídicího systému vodních turbín (2x10 MW). 2 PLC SAIA PCD3, 2 dotykové panely QuickControl, vazba na regulátory rychlosti a buzení generátoru.

Regulace hladiny v přívodním kanálu vodní elektrárny délky 2 km. 1 PLC SAIA PCD2, 2 SIMATIC LOGO, textový terminál.