Image

Poskytujeme nezávislé poradenství v oblasti systémů měření a regulace včetně jejich vazby na informační systémy podniku. Naším cílem je napomoci ekonomicky úspěšnému a udržitelnému provozu Vašeho technologického nebo energetického zařízení či budovy.

Nejdříve zpracujeme analýzu problematických míst stávajícího řešení, kdy systém prověřujeme z mnoha různých pohledů.

  • Uživatelské rozhraní systému - dostupnost, spolehlivost, konzistence.
  • Údržba systému - pravidelná údržba, reakce na mimořádné události, dostupnost náhradních dílů.
  • Odolnost systému - kritické prvky a dopady jejich poruch.
  • Zabezpečení systému - ochrana proti neoprávněnému přístupu a narušení funkcí systému.
  • Externí návaznosti systému - energie, média, prostředí.

Současně provádíme konzultace s jednotlivými uživateli kdy zjišťujeme způsoby používání systému a hledáme potenciální směry jeho rozvoje.
Následně připravíme soubor doporučení a úprav systémů s včetně vyhodnocení jejich předpokládaného ekonomického dopadu.