Referenční listina

pracoviště velínu

V referenční listině jsou uvedeny některé velké provozy, kterým naše firma dodala měřicí techniku nebo software. Tento přehled je pouze výběrem ze zakázek. Firma ASYC se neorientuje pouze na rozsáhlé systémy, ale řeší i charakterově menší projekty.

Systémy dispečerského řízení a DCS

TAMEH Czech - integrovaný velín kotelny

Projekce a realizace sloučeného velínu pro monitorování a ovládáním technologií šesti kotlů s celkovými parametry: 1000 t páry/hod, 512 °C, 9,5 MPa, palivo: uhelný prášek, zemní plyn, koksový plyn a vysokopecní plyn včetně přípravy uhelného prášku a dalších souvisejících provozů a technologií. Velín tvořen šesti dvojitými řídicími pracovišti s možností migrace ovládání technologie jednotlivých kotlů po těchto pracovištích včetně směrování telefonních spojů dle aktuálních oprávnění.

Řešení systémem QuickControl v clusterovém režimu s dvojitými vícenásobně redundantními datovými sítěmi, 14 klientských PC, 4 velkoplošná zobrazení. V jednotném systému jsou integrovány subsystémy řízení jednotlivých kotlů, monitorování přítomnosti CO v prostorách kotelny, systém měření EMISÍ, kamerový dohled na technologii, ovládání IP telefonní ústředny a IP Pagingu.

Správa železniční dopravní cesty - dálková diagnostika technologických systémů

Spolupráce na koncepci systému Dálkové diagnostiky technologických systémů SŽDC. Následně projekce a realizace serverové části v Přerově, Ostravě a Plzni včetně klientské části v rozsahu postupné modernizací traťových úseků. Redundantní aplikace QuickControl vystavěná na protokolu IEC 60870-5-104.

Technicko-ekonomická studie efektivní využívání elektrické energie na železniční dopravní cestě.

... zobrazit více

Měření a regulace

řídicí stanice

IKEM Praha - PLC pro TZB

Spolupráce na migraci systémů jednotlivých PLC pro novou nadstavbu včetně doplnění řídicího SW PLC SAIA.

TAMEH Czech - MaR zákotlí kotle K14

Projekce a realizace systémů zákotlí včetně SW prací (napájecí čerpadla, vzduchové kompresory, čpavkové hospodářství, chladící voda, distribuce páry, havarijní systém výskytu plynu) pro kotel s výkonem 320 t páry/h s teplotou 512 °C.

Realizační projekt MaR zauhlování včetně realizace řídicího systému PLC, migrace stávajícího PLC na novou generaci HW a SW doplnění velínu pro zauhlování s vazbou na nadřazený systém.

... zobrazit více
ASYC, s.r.o. © 1995-2023