QIP

QIP představuje SW základ pro tvorbu provozních portálů a přístupových bran sloužících k integraci heterogenních systémů a aplikací do prostředí Internetu / intranetu pro stacionární PC i mobilní zařízení. Zajišťuje bezpečnostní oddělení technologické infrastruktury od uživatelské. Nabízí možnosti integrace systémů do jednotného uživatelského prostředí se společným řízením uživatelských oprávnění.

Je ideálním základním stavebním kamenem pro aplikace pro průmysl 4.0 s využitím moderních technologií pro sběr dat včetně IoT a umožňuje vytvoření privátního firemního cloud řešení. Umožňuje digitalizaci procesů s těsnou vazbou na řízení a monitorování technologií. Díky rozšířením GIS je vhodný i pro prostorově rozlehlé aplikace Smart City, moduly pro práci s energiemi jsou vhodným prostředkem pro aplikace Smart Grid a aplikace energetického managementu EnMS - dle ČSN EN ISO 50000. O možnostech použití QIP se dočtete i v informačním letáku: 

Image

Pro integrační portál máme připraveny specializované moduly jako např.: SCADA, GIS, DMS, ERP/CMS a EMS.

Modul SCADA integruje živé zobrazení, řízení, ovládání a dálkový dohled nad technologickými zařízeními, technologickými celky i jednotlivými prvky řídicích a informačních systémů. Obsahuje nástroje pro archivaci a pro zpětné kontroly, vyhodnocení a analýzy archivu událostí a signálů.

Prostřednictvím modulu GIS je možné prezentovat statické datové sady (dokumentace, vytyčovací výkresy, katastr nemovitostí, ...) ale i dynamická data (polohy, měřené hodnoty, …). Modul umožňuje provázání s ERP/CMS o rozšíření a prezentaci geografických informací.

ERP/CMS modul slouží pro řízení, evidenci a plánování práce ve vztahu k aktuálním nebo historickým technologickým událostem a stavům. Představuje podpůrný prostředek pro evidence a plánování pravidelných činností i mimořádných událostí a je vhodným nástrojem pro naplňování požadavků ČSN EN ISO 9001.

Součástí základní nabídky je i archiv dokumentace uživatelských příruček, provozních předpisů, projektových dokumentací a fotodokumentací používaným při provozu a údržbě.

Revize elektrických přístrojů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 je možné pomocí samostatného modulu evidovat přímo v prostředí portálu.

Modul řízení osvětlení a dohled nad nouzovým osvětlením prostřednictvím sběrnice DALI představuje ideální nástroj pro snížení nákladů na provoz a údržbu osvětlení.

Modul EMS představuje základní prostředek pro sběr energetických a výkonových měření a ukazatelů, nabízí možnost tvorby energetických modelů a výstražných indikátorů pro průběžný energetický management. Modul může sloužit pro realizaci požadavků ČSN EN ISO 50001.

 

put

 Portál technologie

Slouží jako univerzální uživatelské a servisní rozhraní technologických zařízení pro provozní zaměstnance i údržbu. Zajišťuje bezpečnostní oddělení technologické infrastruktury od uživatelské.

 • dohled a zadávání provozních parametrů technologie
 • plánován a vykazování pracovních činností
 • analýzy a reporty mimořádných technologických událostí
 • monitoring spotřeb energií
 • archiv dokumentací a dokladů (uživatelské a servisní dokumentace,...)
 • náhled kamerových systémů
 • prostorovou navigaci u rozsáhlých technologií

pub

 Portál provozu a údržby budovy

Představuje uživatelské a servisní rozhraní budovy pro uživatele, správce i údržbu. Zajišťuje bezpečnostní oddělení technologické infrastruktury od uživatelské.

 • dohled a ovládání TZB pro údržbu
 • nastavení žádaných teplot a ovládání prvků (žaluzie, osvětlení,...) pro uživatele
 • monitoring a rozúčtování energií pro uživatele i správce
 • archiv dokumentací a dokladů (revizí, protokolů,...) pro správce a údržbu
 • integraci EZS a kamerových systémů pro uživatele

pez

 Portál provozování elektrických zařízení

Pomocí portálu provozování elektrických zařízení, je možné řídit i dohlížet nad provozem elektrických zařízení a systémů. Zajišťuje bezpečnostní oddělení technologické infrastruktury od uživatelské.

 • dohled nad provozem energetický zařízení
 • plánován a vykazování pracovních činností
 • analýzy a reporty mimořádných technologických událostí
 • monitoring a analýzy spotřeb energií
 • archiv dokumentací a dokladů (uživatelské a servisní dokumentace,...)
 • náhled kamerových systémů
 • správu pravidelných revizí a kontrol
 • prostorovou dokumentaci a prezentaci stavů a měření

S přihlédnutím k velké rozmanitosti technických konfigurací, organizačních schémat a různorodosti i rozsahu řešené problematiky nabízíme vždy řešení na míru konkrétní problematiky pro konkrétního zákazníka.