screenshot

SAIA IO Server je aplikace pro Microsoft Windows, která přes Dynamic Data Exchange (DDE) poskytuje ostatním Windows aplikacím přístup k datům v PLA SAIA připojených pomocí protokolu S-BUS. Server je primárně určen pro použití s Wonderware InTouch, ale může být použit s libovolnou aplikací Microsoft Windows, která se chová jako DDE klient.

IO Server podporuje protokol S-BUS v základní sadě příkazů umožňující manipulace se všemy datovými prvky PLC SAIA (Register, Flag, Timer, Counter, Input, Output, Display register, Real time clock, CPU status, firmware version). Protokol S-BUS je podporován na sériové lince (RS-232, RS-485,..) v paritním a datovém módu a přes protokol UDP přenášený po síti Ethernet.

Poskytované informace

V okně IO Serveru jsou zobrazovány informace o aktuálním stavu komunikací s řídicími stanicemi, počet čtených a zapisovaných položek a stav komunikační linky. Kromě těchto přehledových informací, které jsou dostupné i jako datové položky poskytuje IO Server na obrazovce protokolování běhu s možností záznamu protokolu do textového souboru.