vizualizace kolejiště

Správa železnic

Spolupráce na koncepci a realizaci systému "Dálkové diagnostiky technologických systémů".

Projekce a realizace redundantní serverové části v Přerově, Ostravě a Plzni včetně klientské části v rozsahu postupné modernizací traťových úseků. Redundantní aplikace QuickControl vystavěná na protokolu IEC 60870-5-104.

Celkem 7 serverů a 31 klientských pracovišť. Při realizaci byly vytvořeny HW/SW stavební prvky pro serverovou, konverzní i klientskou část se schválenými technickými podmínkami.