Informace o společnosti

technologie

ASYC, s.r.o. byla založena SAIA PCD4 v roce 1995 a její hlavní aktivitou je projekce a realizace zakázek v oblasti dispečerského řízení, sběru dat, měření a regulace se zaměřením na specifická řešení.

Projektujeme v oblastech měření a regulace, elektro NN, sběru dat, počítačových sítí, řídicích systému, informačních systémů a telefonních systému na bázi VoIP.

V oblasti dodávek řídicích systému dodáváme komplexní celky od koncových čidel, akčních prvků, přes řídicí stanice PLC, až po dispečerské systémy s vazbu na IS podniku. Důraz klademe na bezpečnost a stabilitu námi realizovaných systémů. Používáme technologie, které nám umožňují realizovat velmi rozsáhlé systémy co do objemu dat i komplexnosti řízení a ovládání při dodržení rychlé odezvy.

Naše komplexní řídicí systémy integrují rozličné technologie (SCADA/DCS, PLC, kamerové systémy, VPN, VoIP, IP paging,...) do jednoho uživatelsky konzistentního uživatelského rozhraní pro širokou škálu klientských pracovišť od pracovních stanic přes tablety až po mobilní telefony.

velínové pracoviště

Vytváříme softwarová řešení na zakázku v oblastech sběru dat, podnikových informačních systémů, grafické prezentace a sdílení dat a integrujeme softwarová řešení třetích stran.

Poskytujeme poradenství a podporu v nasazení a používání GNU software. vizualizace Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti analýzy a hromadného zpracování dat, návrhu workflow, datových toků, konverzí SW systémů a v nich uložených dat, zabezpečení informačních systémů a datových přenosů z hlediska bezpečnosti i spolehlivosti.

V rámci našich projektů a realizací máme bohaté zkušenosti s návrhem řídicích pracovišť z hlediska komfortu, ergonomie a koexistence pracovníků v nepřetržitém provozu s řídicími systémy na velínech.

ASYC, s.r.o. © 1995-2024