IS pro firmy

Firma ASYC se v této oblasti zabývá vývojem aplikací pro IBM Notes. Jako příklad takovéhoto systému uvádíme přehled běžných modulů v našem IS. IBM Notes je soubor produktů IBM zaměřený na efektivnější a snadnější spolupráci v týmech, pracovních skupinách i velmi rozsáhlých organizací. Prostředí IBM Notes integruje všechny nejdůležitější informační zdroje - elektronickou poštu, kalendář a plánování, deník, seznamy úkolů, webové stránky, databáze - do jednotného prostředí pro předávání zpráv. Umožňuje uživatelům tyto zdroje využívat nezávisle na tom, zda jsou připojeni k síti nebo ne.

Následuje informativní přehled modulů možné aplikace IS, konkrétní řešení je však vždy přizpůsobeno požadavkům uživatele.

ukázka přehledu kontaktů
ukázka přehledu kontaktů

Kontakty

Základním stavebním kamenem aplikace je adresář veškerých kontaktů firmy rozčleněný podle kategorií, kterým jsou přizpůsobeny jednotlivé formuláře. Přes formulář s přehledem kontaktů lze rychle posílat e-mail na příslušnou adresu nebo vytvořit dopis s již vyplněnou hlavičkou adresáta.Veškeré takto evidované kontakty jsou přístupné pro ostatní vytvářené dokumenty.

Korespondence

Tato část aplikace řeší standardizaci korespondence firmy. Hlavním úkolem modulu je zajistit doplňování, schvalování, odbavení a archivaci odcházející pošty a třídění, seznámění se s obsahem a následnou archivaci docházející pošty včetně sdílení e-mailové. Vlastní korespondence je provázána na kontakty.

část formuláře pro směrnice
část formuláře pro směrnice

Směrnice

Aplikace slouží pro periodické seznamování zaměstnanců s vydanou vyhláškou. Například s bezpečnostní práce, pracovním postupem apod.Autor směrnice zvolí, za jak dlouho bude třeba zaměstnance informovat. Systém hlídá tento časový úsek vzhledem k prvnímu vydání směrnice a automaticky rozešle e-mail všem osobám, které jsou zadány. Archivovány jsou podpisy jak prvního vydání, tak i periodického seznamování. K vybrané směrnici lze vytvořit aktualizace, které je mohou nahrazovat či doplňovat a systém sám ohlídá seznámení se s jejím novým obsahem.

Sdělení v rámci firmy

Pomocí této aplikace lze rozesílat sdělení vybraným zaměstnancům. Je zde vytvořena zpětná vazba na adresáta, který po přečtnení potvrdí seznámení s dokumentem. Tento "podpis" se uloží do příslušného dokumentu (který je uzamčen pro další zásahy) a archivován včetně data seznámení. V přehledu vydaných sdělení jsou zobrazena jména těch, kterým byl dokument doručen, ale ještě nepotvrdili jeho přečtení.

Další specializované moduly

V systému jsou i dalšímoduly, které napomáhají sjednotit a zpřehlednit podnikové workflow.

ASYC, s.r.o. © 1995-2022